Zdjęcia

działka budowlana - Kolno

Kolno

Ogłoszenie z kategorii: nieruchomości » sprzedam: biura / działki / lokale / inne


Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kolno

z trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę przemysłowo usługowąUzasadnienie przetargu nieograniczonego.

Do przetargu nieograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które spełnią następujące warunki:

zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży


zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Składowa powiat kolneński woj. podlaskie


Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1346/6 o pow. 5450 m 2 , 1346/8 o pow. 4701 m 2 o łącznej powierzchni 10151 m 2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw LM1L/00081664/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.


Opis nieruchomości.Nieruchomość posiada przyłącze wodociągowe i kanalizację sanitarną w drodze znajduje się sieć miejska c.o.

Komunikacja: droga gminna asfaltowa.

Nieruchomość nie jest obciążona i jest wolna od zobowiązań.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:

działki nr geod. 1346/6, 1346/8 położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:

- 7P/Ug - przemysł i usługi gospodarcze

5. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 270 000,- zł słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 2 700,- zł

6. Wadium: wartość wadium 27 000, - zł, słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych.

7. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny podatek VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno 98 8754 0004 8341 2000 0020 przed zawarciem umowy sprzedaży.

8. Informacje dodatkowe:

I przetarg - 9 stycznia 2020 r.

II przetarg - 27 marca 2020 r.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU4. Miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego: przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:

- w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 10.00

5. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 w terminie do dnia

- 19 czerwca 2020 r.

Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

6. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p. 118, tel. 86 278 94 38 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7 30 - 15 30 .

7. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno i BIP adres: www.bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl , oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo<br />Milskiego 1

Zobacz: pełną treść ogłoszenia

ID: NET-GS-1032

Cena: 270000.00 zł za całość


Ostatnie ogłoszenia: sprzedam, kupię, praca, dla dzieci, dla zwierzat, motoryzacja, nieruchomości, dla firmy, finanse i ubezpieczenia

działka budowlana - Wałcz

działka budowlana - Wałcz

BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działka...

Cena: 160000.00 za całość

działka budowlana - Wałcz

działka budowlana - Wałcz

BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ OGŁASZA PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących...

Cena: 329000.00 za całość

biurowiec - Maszewo

biurowiec - Maszewo

BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ MUROWANYM BUDYNKIEM GARAŻU ORAZ UDZIAŁU W DZIAŁCE PRZYLEGŁEJ, JAKO DOJAZDOWEJ USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY UL....

Cena: 40100.00 za całość

działka budowlana - Dalików

Do sprzedaży dwie działki nr ewid 162/1 i 162/ 3 o łącznej powierzchni 4239 m pod zabudowę w gminie Dalików Obecnie są - niezabudowane - nie zawierają lasu - posiadają nieskrępowany dojazd do i od drogi publicznej - wolne są od wszelkich...

Cena: 64000.00 za całość

lokal - Opole

lokal - Opole

Na sprzedaż lokal użytkowy o powierzchni ok. 104 m2, z przeznaczeniem na działalność usługowo-biurową, usytuowany na II piętrze w budynku znajdującym się w niewielkiej odległości od dworców PKP i PKS. Istnieje możliwość dowolnej...

Cena: 380000.00 za całość

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się!

  • Tel.: 58 304 77 09

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Wybrane serwisy partnerskie:

programowanie i serwis portalu:oprogramowanie dedykowane dla firm i strony www