Zdjęcia

biurowiec - Gdańsk

Gdańsk

Ogłoszenie z kategorii: nieruchomości » sprzedam: biura / działki / lokale / inne


Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 387 o powierzchni 0,1432 ha zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 437,11 m 2 przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00000248/3 oraz ruchomości zlokalizowane na nieruchomości.


Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze likwidatora przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55).


Cena wywoławcza: 3.690.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.


Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 października 2021 roku, w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa lub przesłać je na adres biura listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do biura, nie zaś data nadania).


Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 370.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy :

DWS Wybrzeże Sp. z o.o. w likwidacji

ul. Na Zboczu 75, 80-110 GdańskBNP Paribas Bank Polska S.A.

41 1750 0012 0000 0000 2372 5177najpóźniej do dnia 26 października 2021 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 26 października 2021 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2021 r., w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa o godz. 11.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez likwidatora DWS Wybrzeże Sp. z o.o. lub osobę upoważnioną w obecności oferentów.


Pełna treść regulaminu przetargu, zawierająca między innymi szczegółowe wymogi formalne, które musi spełniać oferta, zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl , w zakładce licytacje oraz dostępna w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55).


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo<br />Milskiego 1

Zobacz: pełną treść ogłoszenia

ID: NET-BS-1246

Cena: 3690000.00 zł za całość


Ostatnie ogłoszenia: sprzedam, kupię, praca, dla dzieci, dla zwierzat, motoryzacja, nieruchomości, dla firmy, finanse i ubezpieczenia

działka rolna - Luzino Zgody

Działka o powierzchni 12 593 m2 położona w Luzinie k/ Wejherowa do drogi asfaltowej - 290m. Działka nieogrodzona. Kształt nieregularny - zbliżony do prostokąta. Przystanek autobusowy 300m. MEDIA : Prąd i woda, w ulicy. Kanaliza - brak,...

Cena: 252000.00 za całość

teren inwestycyjny - Tarnów Opolski

teren inwestycyjny - Tarnów Opolski

Na sprzedaż działka inwestycyjna, produkcyjno usługowa o powierzchni 14.900 m2 - 1,49 ha, usytuowana w miejscowości Kąty Opolskie, w odległości 2 km od Opola w kierunku na Krapkowice, 6 km od autostrady A4. Działka w kształcie prostokąta o...

Cena: 1305000.00 za całość

lokal - Wrocław

lokal - Wrocław

<strong>Nowy Lokal Użytkowy Plac Grunwaldzki</strong><br /> <br /> Lokal handlowo-usługowy na parterze nowego budynku mieszkalnego .Lokal z witrynami w stanie deweloperskim - do aranżacji. Sprawdzi się idealnie jako siedziba...

Cena: 822399.00 za całość

lokal - Wrocław

lokal - Wrocław

<strong>Nowy Lokal Użytkowy Wrocław </strong><br /> <br /> Lokal handlowo-usługowy na parterze nowego budynku mieszkalnego .Lokal z witrynami w stanie deweloperskim - do aranżacji. Sprawdzi się idealnie jako siedziba gabinetu...

Cena: 707280.00 za całość

lokal - Wrocław

lokal - Wrocław

<strong>KRZYKI - Nowy Lokal Użytkowy&nbsp;</strong><br /> <br /> Lokal handlowo-usługowy na parterze nowego budynku mieszkalnego .Lokal z witrynami w stanie deweloperskim - do aranżacji. Sprawdzi się idealnie jako siedziba...

Cena: 1057600.00 za całość

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się!

  • Tel.: 58 304 77 09

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Wybrane serwisy partnerskie:

programowanie i serwis portalu:oprogramowanie dedykowane dla firm i strony www