dom - Izbica

Izbica

Ogłoszenie z kategorii: nieruchomości » sprzedam: mieszkanie / dom


Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział w prawie własności w wysokości 1/3 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, działki nr 128/1 i 128/4, położonej przy ulicy Fabrycznej w Izbicy, w obrębie ewidencyjnym nr 0003 Izbica, gmina Izbica, powiat krasnostawski, województwo lubelskie, dla którego Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA1Z/00069362/2 wraz z udziałem 2/12 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 128/5 położonej przy ulicy Fabrycznej w Izbicy, dla które Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ZA1Z/00069364/6 .

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. + 48 22 639 45 55. Operat szacunkowy jest udostępniony do wgl ą du w Kancelarii syndyka Pawła Siwika - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 - 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 55.790,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

Oferty należy składać do dnia 2 grudnia 2022 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Komisję powołaną przez syndyka w obecności przybyłych oferentów. Komisji przewodniczy syndyk.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości będącej przedmiotem konkursu ofert oraz jego szczegółowy regulamin dostępne są pod numerem telefonu 22 639-45-55, a także na stronie: www.syndycy.com.pl . w zakładce Licytacje.
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo<br />Milskiego 1

Zobacz: pełną treść ogłoszenia

ID: NET-DS-1458

Cena: 55790.00 zł za całość


Ostatnie ogłoszenia: sprzedam, kupię, praca, dla dzieci, dla zwierzat, motoryzacja, nieruchomości, dla firmy, finanse i ubezpieczenia

mieszkanie - Katowice

Osoba do kontaktu : Lucyna Szot-Zub tel. 32 62 60 125. Poniższa informacja nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Lokal mieszkalny - ul. Hetmańska 36/6 w Katowicach. Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielczego...

Cena: 350000.00 za całość

mieszkanie - Warszawa

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest jest prawo własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 107 o powierzchni 41,77 m2 położonego w budynku nr 91 przy ulicy Broniewskiego w Warszawie,...

Cena: 381000.00 za całość

dom - Słupno

Syndyk masy upadłości Katarzyny Gonery zamieszkałej w Słupnie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 283/22 , zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie wchodzącego w skład masy upadłości...

Cena: 268870.00 za całość

dom - Branice

Syndyk Masy Upadłości Anny Sucheckiej i Michała Sucheckiego zaprasza do składania ofert łącznego zakupu udziałów w &frac12; częściach należących do Anny Sucheckiej oraz w &frac12; częściach należących do Michała...

Cena: 85900.00 za całość

dom - Ostroróg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,...

Cena: 220000.00 za całość

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się!

  • Tel.: 58 304 77 09

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Wybrane serwisy partnerskie:

programowanie i serwis portalu:oprogramowanie dedykowane dla firm i strony www