biurowiec - Szklarska Poręba

Szklarska Poręba

Ogłoszenie z kategorii: nieruchomości » sprzedam: biura / działki / lokale / inne
Zarząd Powiatu Karkonoskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Chopina 6 w granicach działki nr 149/6 o powierzchni 1,2274 ha, obręb 0006, Kw. nr JG1J/00055658/5Działka zabudowana jest 6 budynkami wolnostojącymi:budynek garażu - jednokondygnacyjny, dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym,
o pow. użytkowej 85,55 m 2 ;


budynek wczasowy Płomyk - dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkownym,
o pow. użytkowej 253,20 m 2 ;


budynek wczasowy Iskra - dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkownym,
o pow. użytkowej 253,20 m 2 ;


budynek wczasowy Wulkan - trzykondygnacyjny budynek, częściowo podpiwniczony,
z poddaszem nieużytkowym, o pow. użytkowej 382,00 m 2 ;


budynek szkoły - dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia i poddasza, o rozbudowanym rzucie
i różnej wysokości, o pow. użytkowej 484,00 m 2 ;


budynek wczasowy Znicz - dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkownym,
o pow. użytkowej 466,80 m 2 , wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków;Nieruchomość znajduje się w kompleksie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej, budynków pensjonatowych, obiektów hotelowo-wypoczynkowych oraz zabudowy usługowej.

Teren działki o nieregularnym kształcie położony jest w dolnej części zbocza opadającego
w kierunku wschodnim. Niezabudowana cześć działki stanowi urządzony teren zielony z boiskiem sportowym, ścieżkami wewnętrznymi, parkingiem samochodowym, nasadzeniami drzew
i krzewów.

Działka wyposażona jest w sieci: energia elektryczna, wodno-kanalizacyjną i gazową. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ul. Chopina, drogą asfaltową.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porębie, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Szklarska Poręba nr XIX/184/19 z dnia 28 listopada 2019 r. nieruchomość oznaczona jako działka nr 149/6 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem Uz.1 - tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:infrastrukturę techniczną;


lokale mieszkalne, towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu;


drogi wewnętrzne i parkingi.W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00055658/5 bez długów i ciężarów.

Cena wywoławcza - 10.000.000,00 zł. Wadium - 500.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 10 00 .

Wadium na nieruchomość należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 11 stycznia 2023 r. na konto nr 85 1020 5226 0000 6002 0681 3671 PKO Bank Polski S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz z aktualnym sposobem jej zagospodarowania, parametrami oraz możliwością wykorzystania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Granice działki nie będą geodezyjnie wznawiane ani okazywane na gruncie. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Przetargi organizowane przez Zarząd Powiatu Karkonoskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiatkarkonoski.eu w zakładce: przetargi/oferty inwestycyjne.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych
nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 202 lub telefonicznie 75 64 73 222, 228.


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo<br />Milskiego 1

Zobacz: pełną treść ogłoszenia

ID: NET-BS-1277

Cena: 10000000.00 zł za całość


Ostatnie ogłoszenia: sprzedam, kupię, praca, dla dzieci, dla zwierzat, motoryzacja, nieruchomości, dla firmy, finanse i ubezpieczenia

biurowiec - Pełczyce

Syndyk KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości z wolnej ręki 1. nieruchomość w Pełczycach ul. Dworcowa, dz. nr 339 o pow....

Cena: 2500000.00 za całość

biurowiec - Karpacz

Starosta Karkonoski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Karpaczu przy ul. Skalnej nr 45, obręb 0003. Przedmiotowa...

Cena: 2500000.00 za całość

działka budowlana - Piaseczno

Syndyk masy upadłości Waldemara Rozuma zamieszkałego w Otwocku - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 56/20 , zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie wchodzącego w skład masy upadłości...

Cena: 388570.00 za całość

działka budowlana - Krośnice

Krośnice, dnia 15 listopada 2022 r. RGMiR.6840.12.4.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art.39 ust.2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

Cena: 88145.00 za całość

działka budowlana - Krośnice

Krośnice, dnia 15 listopada 2022 r. RGMiR.6840.16.3.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust.2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

Cena: 198000.00 za całość

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się!

  • Tel.: 58 304 77 09

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Wybrane serwisy partnerskie:

programowanie i serwis portalu:oprogramowanie dedykowane dla firm i strony www