działka budowlana - Piaseczno

Piaseczno

Ogłoszenie z kategorii: nieruchomości » sprzedam: biura / działki / lokale / inne


Syndyk masy upadłości Waldemara Rozuma zamieszkałego w Otwocku - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 56/20 , zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 73/4 i 1/1, o łącznej powierzchni 8.100 m 2 , położonej we wsi Jaroszowa Wola (dz. nr 73/4) i wsi Kamionka (dz. nr 1/1), gminie Prażmów, powiecie piaseczyńskim, obrębie 7 Jaroszowa Wola i 9 Kamionka , dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00298293/7 (dalej także „Nieruchomość”).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości Waldemara Rozuma w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. + 48 22 639 45 55. Operat szacunkowy dotyczący Nieruchomości udostępniony jest do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości Waldemara Rozuma w upadłości, w godz. 9:00 - 16:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na termin wizyty, oraz w aktach sprawy o sygnaturze XIX GUp 56/20, w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. Gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Cena wywoławcza: 388.570,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdziestu tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie konkursu ofert.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2022 r., do godz. 15:00, w biurze Syndyka masy upadłości Waldemara Rozuma w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 13 grudnia 2022 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 15 grudnia 2022 r., godz. 12:00, w biurze Syndyka masy upadłości Waldemara Rozuma w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne opisane w regulaminie konkursu ofert, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję.

Pełna treść regulaminu konkursu ofert zamieszczona jest w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, jak również udostępniana w biurze Syndyka (tel. +48 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl).


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo<br />Milskiego 1

Zobacz: pełną treść ogłoszenia

ID: NET-GS-1217

Cena: 388570.00 zł za całość


Ostatnie ogłoszenia: sprzedam, kupię, praca, dla dzieci, dla zwierzat, motoryzacja, nieruchomości, dla firmy, finanse i ubezpieczenia

biurowiec - Pełczyce

Syndyk KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości z wolnej ręki 1. nieruchomość w Pełczycach ul. Dworcowa, dz. nr 339 o pow....

Cena: 2500000.00 za całość

biurowiec - Karpacz

Starosta Karkonoski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Karpaczu przy ul. Skalnej nr 45, obręb 0003. Przedmiotowa...

Cena: 2500000.00 za całość

biurowiec - Szklarska Poręba

Zarząd Powiatu Karkonoskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Chopina 6 w granicach działki nr 149/6 o powierzchni 1,2274 ha, obręb...

Cena: 10000000.00 za całość

działka budowlana - Krośnice

Krośnice, dnia 15 listopada 2022 r. RGMiR.6840.12.4.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art.39 ust.2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

Cena: 88145.00 za całość

działka budowlana - Krośnice

Krośnice, dnia 15 listopada 2022 r. RGMiR.6840.16.3.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust.2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

Cena: 198000.00 za całość

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się!

  • Tel.: 58 304 77 09

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Wybrane serwisy partnerskie:

programowanie i serwis portalu:oprogramowanie dedykowane dla firm i strony www